Çek bedelinin tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın hesaplanması - Ahmed Yasir Orman

Çek bedelinin tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın hesaplanması

 
karşılık çekte banka miktar
  Bu konuya değinmek istememin sebebi okuduğum Kıymetli Evraklar Hukuku notunda bu konunun biraz karıştırılırmış olmasıydı. Bu yüzden size bir kaç örnek olayla bu konuya açıklık getirmek isterim. Anlatacağım konuda faydalandığım kaynak Ülgen, Helvacı, Kaya ve Ertan hocaların çıkarmış olduğu Kıymetli Evrak Hukuku kitabıdır.

    Örnek olaylara geçmeden önce bu konu hakkında 17.01.2020 yılında çıkan tebliğe bakalım.

 1- Karşılıksız Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar

 
        Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;


 a).Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
 
             1) Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası veya üzerinde ise ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası,
 
                  2) Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,


 b).Karşılığının kısmen bulunması halinde,

 
             1) Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

             2) Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk  Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.

    Bu tebliğe göre bankanın sorumlu olduğu miktar 2030 liradan 2225 liraya çıkmıştır. Banka bundan sorumlu olması için hamil süresi içinde ibraz etmelidir. Şimdi bir kaç örnek olayla konuyu pekiştirelim.

ÖRNEK 
Çek bedeli 3000 lira. Hamil bankaya çeki ibraz etmek üzere gitti. 
Karşılığın hiç bulunmaması halinde: Banka hamile 2225 lira verir ve geriye kalan 775 lira çekin karşılıksız miktarıdır.
Hesapta 500 lira varsa: Burada karşılık kısmen vardır. Banka burada hesaptan 500 lirayı öder. Banka da kendine düşen bedel olan 2225 lirayı öder. Geriye kalan 275 lira ise karşılıksız çıkan miktardır.
Hesapta 2000 lira varsa: Burada karşılık kısmen vardır. Banka hesaptan 1000 lirayı öder. Geriye kalan miktarı da banka çek bedelini aşmayacak şekilde kısmi karşılığa ilave olarak 2225 lira öder. Yani burada banka 1000 lira ödeyecektir.

ÖRNEK
Çek bedeli 1000 lira. Hamil bankaya çeki ibraz etmek üzere gitti.
Karşılığın hiç bulunmaması halinde: Banka 1000 lirayı öder. Böylece çek karşılıksız çıkmamış olur.
Hesapta 500 lira varsa: Burada karşılık kısmen vardır. Banka hesaptan 500 lira öder. Banka da geriye kalan 500 lirayı öder. Böylece çek karşılıksız çıkmamış olur.

Blogumun instagram hesabını takip etmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Yorum Gönder

0 Yorumlar