1961 ve 1982 Anayasası'ndaki benzerlikler ve yenilikler - Anayasa Hukuku - Ahmed Yasir Orman

1961 ve 1982 Anayasası'ndaki benzerlikler ve yenilikler - Anayasa Hukuku

 


1961 ve 1982 Anayasası’nda yer alan önemli kurumlar

1961 ve 1982 Anayasası’nda yer alan önemli hükümler

·         Anayasa Mahkemesi

·         Yargıtay

·         Danıştay

·         Uyuşmazlık Mahkemesi

·         Sayıştay

·         Yüksek Seçim Kurulu

·         Milli Güvenlik Kurumu

·         Genelkurmay Başkanlığı

·         Diyanet İşleri Başkanlığı

·         Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)

·         Kamu haber ajansları

·         Devlet üniversiteleri

·         Siyasi partiler

·         Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları

·         Kanunsuz emir

·         Egemenliğin yetkili organlar eliyle kullanılacağı

·         Başlangıç ve kenar başlıklar

·         Toplu sözleşme ve grev hakkı

 

1961 ANAYASASI’NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Anayasanın ilk haliyle gelenler

1971-1973 yıllarında giren yenilikler

·         Başlangıç metni

·         Cumhuriyet Senatosu (82 AY’de yok)

·         Anayasa Mahkemesi kuruldu.

·         Milli Güvenlik Kurulu kuruldu.

·         Yüksek Hakimler Kurulu kuruldu.

·         Yüksek Seçim Kurulu anayasal organ haline geldi.

·         Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez Anayasa’da anayasal bir kurum olarak yer aldı.

·         Devlet Planlama Teşkilatı Anayasa’da yer aldı. (DPT, 1982 AY’de yok. 2011 yılında kaldırıldı.)

·         Üniversiteler

·         Radyo ve Televizyon İdaresi ve Haber Ajansları

·         Siyasal partiler (siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.)

·         İnsan haklarına dayalı devlet

·         “Milli, sosyal, demokratik, insan haklarına dayanan hukuk devleti” hükmü

·         Seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı hükmü ilk kez anayasada yer almıştır. Diğer bir deyişle seçim yargısı seçim yargısı ilk kez anayasallaşmıştır.

·         Meclis dışından bakan atanabilmesi

·         Cumhurbaşkanının yedi yıllığına seçilmesi

·         Egemenliğin yetkili organlar eliyle kullanılması

·         Yürütmenin sadece görev olarak düzenlenmesi

·         Toplu sözleşme ve grev hakkı

·         Sendika kurma hakkı

·         Dernek kurma hakkı (Önceden izin alınmaksızın)

·         Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·         Sosyal ve ekonomik haklar

·         Temel hak ve özgürlüklerin üç grupta toplanması

·         Diğer sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler

·         Görev sırasında güvenoyu

·         Kanun hükmünde kararname

·         Devlet güvenlik mahkemeleri (1973)

·         Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

·         Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa değişikliği kanunlarını yalnızca şekil açısından denetlemekle sınırlanması

·         Temel hak ve özgürlüklere “genel sınırlama” nedenlerinin getirilmesi

·         Temel hak ve özgürlüklerin “kötüye kullanılamaması” kuralının getirilmesi

·         Yüksek Savcılar KuralıYorum Gönder

0 Yorumlar