Terk sebebiyle boşanma davası Yargıtay kararları - Ahmed Yasir Orman

Terk sebebiyle boşanma davası Yargıtay kararları

 


IV. Terk

Türk Medeni Kanunu Madde 164

- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. 

-Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Yargıtay Kararları

--------------------------------------------------

Tarafların birlikte veya TMK m. 188 şartlar dahilinde eşlerden biri tarafından seçilen ya da hakim tarafından belirlenen bağımsız bir eve davet yapılmalıdır.

Davalı kadın ortak konutun bulunduğu Kütahya Tavşanlı'dan ayrılıp baba evinin bulunduğu ... ili ... ilçesine gitmiş, davacı erkek ise sonrasında Iğdır ili Aralık ilçesinde ikamet etmeye başlamıştır. Davacı erkek terk ihtarında eşini Aralık ilçesindeki adrese davet etmiştir. Her ne kadar ihtar kanuni şekil ve sürelere (TMK m. 164) uygun ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre davalının, tarafların birlikte (TMK m. 186) veya Türk Medeni Kanununun 188.maddesindeki şartlar dahilinde eşlerden biri tarafından seçilen ya da hakim tarafından belirlenen (TMK m. 195) bağımsız bir eve davet edilmediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında terk ihtarı geçersiz olmakla, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde boşanmaya hükmedilmesi doğru olmamıştır.
Y2HD, 27.02.2018, E. 2016/12303, K. 2018/2568

---------------------------------------------------------------

Eşine şiddet uygulayarak evden kovan eş terk sebebiyle boşanma davası açamaz.

Mahkemece, terk hukuki nedeni ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı erkeğin davalı kadını kovmak suretiyle terke zorladığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 164.maddesi gereğince boşanma davası açma hakkı, terkedilen eşe aittir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan eş de terk temiş sayılır ve terk nedeniyle dava açamaz (YHGK 04.11.2009, 2009/2-402, 2009/484). O halde, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
Y2HD, 04.10.2017, E. 2016/4866, K. 2017/10565

---------------------------------------------------------------

Terk sebebiyle boşanma davasında konutun seçimini çağrı yapacak eş tek başına gerçekleştiremez.

"Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; taraflar Yatağan’da birlikte otururken, davacı erkeğin ... iline tayin olarak gittiği ve davacı erkeğin eşini, ...’ta kiraladığı eve davet ettiği anlaşılmaktadır. Davalı kadın, tarafların birlikte seçtikleri (TMK m. 186) veya Türk Medeni Kanununun 188. maddesindeki şartların oluşması sebebiyle eşlerden biri tarafından seçilen ya da hakim tarafından belirlenen (TMK m. 195) bağımsız bir eve davet edilmemiştir. O halde, davalı kadın ihtara uymamakta haklıdır. Davacı erkeğin terk hukuki sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir."
Y2HD, 20.06.2017, E. 2016/2056, K. 2017/7724

  Bu konu hakkında bir boşanma avukatından danışmanlık almak isterseniz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.

(Bu yazı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın "Aile Mahkemesi  Davaları" kitabından yardım alınarak yazılmıştır.)

Aile hukuku ile ilgili farklı konularda Yargıtay kararları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

------------------------------------------------------------

Yorum Gönder

0 Yorumlar