Davanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı - Medeni Usul Hukuku - Ahmed Yasir Orman

Davanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı - Medeni Usul Hukuku

 

DAVANIN DEĞİŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ YASAĞI

Yasak Kapsamı:

·         Talep sonucunu genişletmek ve değiştirmek

·         Dava sebebini (vakıalar) genişletmek ve değiştirmek

Yasağın uygulanmadığı durumlar:

·         Talep edilenden başka bir şeye hüküm verilebilen durumlar

·         Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı durumlar

·         Dava açılmasından sonra doğan olaylar

İstisnalar:

·         Davalının açık rızası

·         Islah

·         Dava konusunun devri

·         Davadan feragat

Davayı değiştirme sayılmayan haller:

·         Hukuki sebeplerin değiştirilmesi

·         Talep sonucunun daraltılması

·         Asıl vakıaya zımnen dahil olan vakıaların ileri sürülmesi

·         Dava dilekçesinde bildirilen vakıaların delili niteliğindeki hususların ileri sürülmesi


Yazılı yargılama usulünde tahkikat aşamasında şunlar kural olarak savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi niteliği taşımaz:

Savunmaya zımnen dahil olan olaylar
Yeni hukuki sebepler
Yasağın başlamasından sonra doğan olaylar
Dava dosyasına usulüne uygun olarak girmiş dilekçelerden anlaşılabilen borcun ödendiği itirazı

Tahkikata geçildikten sonra dava dosyasından anlaşılabilen zamanaşımı define ileri sürmek kural olarak savunmanın genişletilmesi niteliği taşır. Ancak hakim ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, tahkikata başlamadan önce, hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz ve def’ileri inceleyerek karara bağlar.


Yorum Gönder

2 Yorumlar