TBMM tarafından seçilen bazı kişiler ve seçim usulleri - Anayasa Hukuku - Ahmed Yasir Orman

TBMM tarafından seçilen bazı kişiler ve seçim usulleri - Anayasa Hukuku

 


Kim

                                            SEÇİM USULÜ

TBMM Meclis Başkanı

400

400

301

En fazla oy alan 2 kişi

Meclis Başkanı seçimi en fazla dört turlu bir seçimdir.

Buna göre;

Ø  İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3 (400) çoğunluğu aranır. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir.

Ø  Üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.

Ø  Dördüncü oylamada en çok oy alan aday seçilmiş olur.

Kamu Başdenetçisi

400

400

301

En fazla oy alan 2 kişi

Kamu Başdenetçisi seçimi en fazla 4 turlu bir seçimdir.

Ø  İlk iki oylamada üye tam sayısının 273 (400) çoğunluğu aranır. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir.

Ø  Üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.

Ø  Dördüncü oylamada en çok oy alan aday seçilmiş olur.

Anayasa Mahkemesi üyesi

400

301

En fazla oy alan 2 kişi

Her boş üyelik için;

Ø  İlk oylamada üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu (400) aranır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylamaya geçilir.

Ø  İkinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır.

Ø  Üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilmiş olur.

HSK Üyesi

400

360

En çok oy alan kişi ad çekme usulü

Karma komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından;

Ø  İlk turda üye tam sayısının 2/3'ü;

Ø  İkinci turda üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu;

Ø  İkinci oylamada da çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre aday seçilir.

Kaynak: Müessir Hakimlik Çıkmış Soru Bankası

ü     Görüldüğü üzere TBMM meclis başkanı ve Kamu Başdenetçisinin seçim usulü aynıdır.

ü     4 seçim de gizli oylama ile yapılır.

dd   HSK üyesininin seçimini de şöyle kodlayabilirsiniz:
 H   HSK'da 2 daire varsa 2 tur vardır.
 Hakimler ve Savcılar kararlarında 360 derece dönmesin.Yorum Gönder

0 Yorumlar