Evlilik birliğinin duygusal şiddet yüzünden sarsılması sebebiyle boşanma davası Yargıtay kararları TMK 166/1 - Ahmed Yasir Orman

Evlilik birliğinin duygusal şiddet yüzünden sarsılması sebebiyle boşanma davası Yargıtay kararları TMK 166/1TMK 166/1- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

TMK 185/3- Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

 Bu konu hakkında bir boşanma avukatından danışmanlık almak isterseniz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.

Yargıtay Kararları

-------------------------------------------

Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak boşanma sebebidir.

"Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı-karşı davacı kadının kusurlu olduğu belirtilerek, davalı-karşı davacı kadının davasının reddine, davacı- karşı davalı erkeğin boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı erkeğin eşinin ailesini arayarak "kızınızı kapı dışarı ediyorum, gelin alın” dediği ve başkalarının yanında “çocuk benden değil” dediği anlaşılmaktadır. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı kadın da dava açmakta haklıdır. Davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının kabulü gerekirken yetersiz gerekçe ile reddi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir."
Y2HD, 20.02.2018, E. 2016/12032, K. 2018/2194

-------------------------------------------

Eşlerin birbirlerinin kilosuyla alay etmesi duygusal şiddet sebebiyle boşanma davasında boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır.

"Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek davacı- karşı davalı kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında davacı- karşı davalı erkeğin kadına “oğlum” diye hitap ettiği, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak “popon sepet gibi” şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu, ters ilişkiye zorladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir."
Y2HD, 24.10.2017, E. 2016/6232, K. 2017/11551

(Bu yazı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın "Aile Mahkemesi  Davaları" kitabından yardım alınarak yazılmıştır.)

Aile hukuku ile ilgili farklı konularda Yargıtay kararları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.Yorum Gönder

0 Yorumlar