Boşanma Sebepleri - Ahmed Yasir Orman

Boşanma Sebepleri

   


 Türk Medeni Kanununda boşanmanın tanımı yapılmamış olup geçerli bir evliliği olan eşlerin kanında sayılan sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla boşanabilir. Kanun sistematiğine göre boşanma sebepleri özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca boşanma davasının etki ve sonuçlarına göre de nisbi ve mutlak olarak ikiye ayrılır.

Özel Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri

    Türk Medeni Kanunun 166. maddesinde düzenlenmiştir:
1)Evlilik birliğinin temelden sarsılması
2)Anlaşmalı boşanma
3)Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Mutlak Boşanma Sebepleri

    Mutlak boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açılırsa  bu mutlak boşanma sebebi kanıtlanması halinde başka bir şeye bakılmaksızın boşanma kararına hükmedilir. Burada hakimin takdir yetkisi yoktur. Türk medeni kanununda mutlak boşanma sebepleri şunlardır:

1)Zina (m. 161)
2)Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (m. 162)
3)Terk (m. 164)
4)Anlaşmalı boşanma
5)Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Nisbi Boşanma Sebepleri

    Nisbi boşanma sebebine dayanılarak açılan boşanma davalarında hakimin takdir yetkisi vardır. Bu sebeplere göre açılan boşanma davalarında hakim, evlilik birliğinin eşlerden beklenemeyecek düzeyde temelinden sarsılıp sarsılmadığına bakar. Hakimde böyle bir kanaat oluşursa mahkemece boşanmaya karar verilir. Nisbi boşanma sebepşeri şunlardır:
1)Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (m. 163)
2)Akıl Hastalığı (m. 165)
3)Evlilik birliğinin sarsılması

Bu konu hakkında bir boşanma avukatından danışmanlık almak isterseniz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.
 

Yorum Gönder

0 Yorumlar